Χαρακτηριστικά

Ολιστική

Πλατφόρμα

Ιστοσελίδες Διαχείριση Επαφών Διαχείριση Σχέσεων Εξατομικεύμενο Email Μάρκετινγκ SMS Μάρκετινγκ Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) Headless CMS Εκστρατείες Χτίστης Email για Εκστρατείες Landing Pages & Microsites Customer Data Platform (CDP) Συνδρομές Επικοινωνίας & GDPR

Ιστοσελίδες

Παραμετροποιήσιμες Σελίδες

Πολλαπλοί τύποι σελίδων με τα δικά σας πεδία

Θέματα και Templates

Πανίσχυρα και ευέλικτα Templates που βασίζονται στο Handlebars

Online επεξεργασία των Templates

Παγκόσμιο Δίκτυο Διανομής Περιεχομένου (CDN)

Ονόματα Χώρου (domains)

Πιστοποιητικά SSL για τα Ονόματα Χώρου

Παραμετροποίηση Πεδίων και Σχέσεων

Πολυμέσα και Στατικά Αρχεία

Εξαιρετικά γρήγορη φόρτωση σελίδων

Ενσωματωμένη Ασφάλεια και Προστασία

Άτομα

Πανίσχυση Αναζήτηση

Πολλαπλοί Χώροι Εργασίας

Τμηματοποίηση

Προσαρμοσμένα Πεδία

Ετικέτες

Παραμετροποίηση Προβολής

Εργασίες και Σημειώσεις

Καταγραφή Emails & Κλήσεων

Χρονολόγιο

Καταγραφές Δραστηριοτήτων

Εκστρατείες

Εκστρατείες Email

Εκστρατείες SMS

Μεταδότες

Μετρικές και Στατιστικά

Αναγνώσεις, κλικ και άλλα πολλά

Εξατομίκευση

Πρότυπα (templates) Email

Εργαλεία

Συνδρομές Επικοινωνίας

Συμμόρφωση με ΓΚΠΔ (GDPR)

Επεξεργαστής Email

Χτίστης Email

Πύλη Συνδρομών Επικοινωνίας

Εύκολη και παραμετροποιήσιμη ιστοσελίδα διαχείρισης συνδρομών επικοινωνίας.

Αναζήτηση

Αναζητήστε τα πάντα με ευκολία

i18n προσθήκη

GDPR προσθήκη

Politics προσθήκη

“Προσαρμόζουμε και εξελίσσουμε την πλατφόρμα μας για να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητές σας“

Σχετικά