Εμπορικά Σήματα

Εμπορικά Σήματα

Cloutlayer®

Διευκρινίσεις

Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμπορικών μας σημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Σημείωση: τα ονόματα προϊόντων ή / και υπηρεσιών δεν είναι απαραίτητα συνώνυμα με εμπορικά σήματα. Η ονομασία και η προστασία του εμπορικού σήματος ισχύουν μόνο για το τμήμα του ονόματος προϊόντος που βρίσκεται ακριβώς στα αριστερά του συμβόλου ® ή ™.

Παράδειγμα “Cloutlayer® People
Μόνο το τμήμα "Cloutlayer" είναι καταχωρημένο σήμα.