Κοινωνική Ευθύνη

Δωρεάν λογαριασμοί για έκτακτη αντιμετώπιση του COVID-19

Κατά τη διάρκεια αυτής της παγκόσμιας πανδημίας, αναγνωρίζουμε ότι αυτοί που συντονίζουν δράσεις έκτακτης ανάγκης ή προσφέρουν βασικές υπηρεσίες χρειάζονται πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία οργάνωσης για να επικοινωνούν με τους ανθρώπους.

Η ομάδα του Cloutlayer ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτή την ανάγκη και προσφέρει δωρεάν λογισμικό και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου σε οργανισμούς, υπηρεσίες και ΜΚΟ που συμμετέχουν σε προσπάθειες άμεσης βοήθειας και αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης σχετικά με τον νέο κορωνοϊό COVID-19.

Επικοινωνήστε μαζί μας